UN-godkendte kasser & pallekar

UN godkendte plastkasser og pallerkar er særligt emballage til farligt gods, farlige stoffer eller farligt affald. Det er vigtigt at benytte den rigtige emballage til brugen af kemikalie relateret indhold, derfor tilbydes der en lang række forskellige former for UN plastkasser, UN transportkasser samt UN pallekar.

Hvert produkt får en klarificeret UN-nummer som alt efter indhold og brug.

UN Plastkasse 400x300x235 mm